Om Seiling i Kroatia

Generell informasjon

EU-borgere behøver ikke visa for å reise til Kroatia. Man kan ta med valuta uten begrensninger, og kostbart utstyr. Er gjenstanden dyr, vil tollen skrive den inn i passet for å sikre at den blir med ut av landet.
Den kroatiske valutaen heter Kuna og er låst mot Euroen. Kredittkort er nå en svært vanlig betalingsmåte i de kroatiske byene, og på mindre steder. Bankene fungerer perfekt, selv om de blir benyttet av mange, og det tar tid. Men det fungerer og du kan med kredittkort ta ut kontanter.
Det er ingen tidsforskjell mellom Norge og Kroatia.

Tilbake...

Klima

Adriaterhavet langs den dalmatiske kysten tilbyr behagelig middelhavsklima med klare, varme somre og milde våte vintre. Vår, sommer og høst er tilsvarende skandinaviske gode sommerdager, bare mye varmere. Vår (mars-april) går svært raskt over til sommer (mai-sept), etterfulgt av  en varm høst (oktober-november). Fuktigheten over land og sjø er normalt ca 75%, og sammen med den rådende NV-SV Mistralvinden gjør forholdene behagelig, selv på de varmeste sommerdager.
Vintertid (des-feb) tilbyr den erfarne sjømann gode forhold med landtemperatur som sjelden blir lavere vanntempraturen, og sterk vind.

Tilbake...

Sol, skyer og nedbør

Adriaterhavet kalles ikke uten grunn "Sunny Adriatic”. Åtte til tolv timer sol om dagen fra april til oktober er normalt. Antall soltimer per år er anslått til 2700, det meste i Europa.
Skyer og regn er derfor mer sjelden, spesielt i sommermånedene. Lett skydekke og korte dusjer kan selvfølgelig forekomme, men er raskt forbigående.
Reinvær er vanligst fra oktober til mars.

Tilbake...

Gjennomsnittlig temperatur

Adriaterhavet er rangert som en av verdens varmeste hav. Følgende tall er målt gjennomsnittstemperatur siden turismen begynte på 60-tallet. Sommertemperaturene når ofte 35 til 40 ° C I August.
Temperaturen i vannet varierer mellom 24 - 26 ° C i løpet av samme tid. Forskjellen mellom det nordlige og det sørlige Adriaterhavet kan være opp til 6 - 8 ° C.
Ved vår og sommer er vannet naturligvis kaldere enn luften, men om vinteren  holder vannet vanligvis en gjennomsnittstemperatur på 1 - 3 ° C mer enn luften. Vanntemperaturen på de størst dypene i Adriaterhavet, rett under 1000 m går aldri under 11 til 13 ° C og en jevn temperatur på f.eks. 70 m dyp er 18 - 19 ° C.

 

  Vår      Sommer Høst
Lufttemp. / Vanntemp Mars-April Mai-September Oktober-November
Nordlige Adriaterhavet (°C) 14-18/12-17 22-29/17-23 20-17/20-17
Midtlige Adriaterhavet (°C) 15-20/15-19 21-30/19-24 25-19/21-18
Sørlige Adriaterhavet (°C) 16-21/16-19 21-32/20-25 26-19/22-19
Antall timer sol per dag 6-7 8-12 9-7


Tilbake...

Strømninger og tidevann

Strømmene langs kysten er betydningsløse når det kommer til navigasjon. I løpet av sommeren beveger strømmen seg nordover langs den dalmatiske kysten av halvøya Istria og opp til Trieste, endrer retning ved Podeltat for så, sterkt redusert, bevege seg sørover. Tidevannet, forskjellen mellom flo og fjære, varierer mellom ca 1 m i det nordlige Adriaterhavet til mellom 45-50 cm i sør, som knapt merkes.
Tilbake...

Havdyp og merking

Spesifisert dybde på sjøkart stemmer med avvik på 0,5 m. Dyp langs kysten er tilstrekkelig for sjøfartøy. Maksimal dybde er 1210 m utenfor Dubrovnik. Ellers er Adriaterhavet relativt grunt innenlands, og gjennomsnittlig 60-70 m utover den sentrale og sørlige Dalmatiske kysten.
Grunner og skjær er få og tydelig merket på sjøkart og i guider. Det finnes mer enn 450 fyr langs kysten, fordelt på 36 bemannede fyrhus, (Data fr. 1985, men vi har lagt merke til at flere viktige innseilingsfyr har blitt bygget, som f.eks. i vår marina) 200 kystnære fyr, 40 radio / lysfyr hvorav 3 av dem er i direkte kontakt med italiensk Dito, 20 lysbøyer, 150 farledsmerker osv. i tillegg til over 300 permanente innseilingslys / lysfyr. Dette høres kanskje litt lite ut i forhold til den svenske skjærgården, med alle dens farleder blant øyer, holmer og skjær, men i motsetning til denne har ikke den Dalmatiske kysten så mye å advare mot. I denne sammenheng bør det bemerkes at fyrene generelt ikke har den styrken vi er vant til hjemme, og man ser dem ikke fra like lang avstand.
De kroatiske sjøkartene følger internasjonal standard, lik som de vi har i Norge. Språkmessig kan kartene by på vanskeligheter, men kartene i seg selv er lette å forstå. Lysmarkeringen er også internasjonal. Hver charterbåt har en engelskformulert guide, "Adriatic Pilot", hvor eventuelle uklarheter kan oppklares.

Tilbake...

Vannsikt, farger og saltholdighet

Vannsikt, farger og saltholdighet
Vannsikten og fargene i Adriaterhavet er en opplevelse i seg selv. Sikten under vann varierer fra 10-18 m nord og 16-30 meter sentral, og 20 til oppimot 40 meter sør for den dalmatiske kysten. Sund, kanaler og passasjer mellom øyene har vanligvis vannsikt på 10 til 30 m.
Fargevalg representerer et spektrum hvor gul, grønn, lys- og mørk blå danner en asurisk symfoni i form av en rik, vakker fauna av planter, fisk og skalldyr.
Adriaterhavet er også en av verdens mest salte innsjøer med 3.8% saltinnhold. Mange innsjøer finnes med betydelig høyere saltinnhold, men disse sjøene har ikke tilløp av vann. Derimot reguleres vannstanden gjennom fordamping. Adriaterhavet er en del av Middelhavet.

Tilbake...

Havbunnsstruktur

Havbunnsstruktur
Sjøbunnen består hovedsakelig av tre segmenter. Et lag av sand, ett med sand og fine jordpartikler og ett med jord partikler blandet med leire. Bunnstrukturen tillater normal forankring i de fleste bukter, havner, etc. Noen områder har dog steinbunn, og anbefales ikke for overnatting hvis værmeldingen er ikke god.
Alle charterbåter har to forskjellige ankre. Et anker med kjetting og et annet med tau. Det bør nevnes at forankring i noen havner, og alle marinaer skjer med akter mot land og stavfortøyning ankret til bunnen. (For detaljer se avsnitt på marinaer).

Tilbake...

Sikt

Sikten er vanligvis utmerket. Normal er sikten 20 - 30 km og understiger sjelden mindre enn 5 - 10 km. Under vindstille sommermorgener kan dis oppstå, men dette forsvinner raskt når solen står opp og vinden begynner å blåse. 
Tåke er veldig uvanlig i sommerperioden og forekommer som regel bare under høst og vintertider. Statistikken viser at i området fra Bar i sør til Kamenjak (sydspissen av Istria-halvøya) kan tåke forekomme mellom 2-8 dager per år, men det er mer vanlig i det nordlige Adriaterhavet utenfor Trieste og Venezia med 20-30 dager per år.
Tilbake...

Magnetiske forhold

Missvisningen, forskjellen mellom magnetisk og geografisk pol, er svært liten. Det finnes heller ikke områder som direkte påvirker kompassets funksjonen. Men, navigerer man etter båtens magnetiske kompass er det viktig å være klar over at virkningen av skroget i flere tilfeller kan gi et lite avvik, da magnetiske kompass nesten aldri justeres med tanke på at mesteparten av dagens navigasjon foregår ved hjelp av GPS. I likhet fungerer autopiloten med gyro etter rettvisende geografisk nord som GPS. Vi kan heller ikke overse at det magnetiske kompasset iblant viser store avvik da man noen ganger passerer over vrak o.l.

Tilbake...

Vær, vind og bølger

Normalt formidles informasjon om været via VHF og værmeldinger.
Det kan være interessant lære seg de forskjellige vindene ved navn ettersom de er velkjente begreper og samtaletemaer blant kystbefolkningen. Dersom du ønsker informasjon om vind, men ikke kan språket, kan navnene på de forskjellige vindene være nokså veiledende.

Mistralen

Det behagelige været pregers av Mistralen 75 – 80% hele sommeren. En lett havbris fra NV-SV med vindstyrke på 4-5 m / sek kulminerende til 8-9 m / sek før den sakte avtar mot ettermiddagen. Mistralen kan enkelte ganger på morgenen bli erstattet av Levanaten, en kystvind med styrke opptil 10 m / sek, eller den mer vanlige Juzin, en SØ bris fra kysten. Mot kvelden følger ofte Burin etter Mistralen. Burin er en lett land vind fra NØ.
Sommerseilingen, særlig i de sentrale delene av Adriaterhavet er preget av milde, moderate og ofte skiftende vinder med styrke på mellom 4-10 m / sek og kan sammenlignes med sommerseiling i Østersjøen. På høsten er vindene noen ganger veldig svake og inntrer relativt sakte. Vintersesongens vær er preget av "Bura" og "Jugo".

Bura

Bura er en tørr landvind fra NØ, fjell og alpeområder. Denne vinden er uberegnelige og kan bringe med seg store byger. I den nordlige delen av den dalmatiske kysten oppnår "Buran" stormstyrke av trakteffekten som sundene mellom øyene skaper. I den nordlige delen kan det blåse så vannet virkelig fyker. Bura blåser vanligvis om vinteren. Den oppstår ikke momentant, og blir som regel nevnt på værmeldingen dagen før.
I den sentrale delen forekommer det mer stiv kuling. Den kan avta, for så å komme tilbake med fornyet styrke. "Buran" er sterkest langs kysten og nær øyene, men avtar jo lenger ut fra land du seiler. Det samme gjelder langs hele kysten fra nord til sør, da den kommer ned langs fjellene, men avtar lengre ute.

Tramontana

Tramontana er en annen vind med lignende karakteristiske trekk som "Buran". Den er kaldt og kommer fra N. Felles for begge vindene, "Buran" og "Tramontana", er at de sjelden varer lenger enn 2-3 dager, og etterlater sol og godt vær.

Jugo

Jugo er en varm og fuktig kyst / havvind fra ØSØ-SSØ, som bygger seg opp over en periode på 36-48 timer, og blåser langs kysten med vindhastigheter mellom 5-15 m / sek. Den kan forekomme lokalt, men det skjer relativt sjeldent. I månedene mars til juni varierer vindstyrken mellom 8-18 m / sek.

Nevera

Nevera er navnet på en vind som oppstår i Podalen med en styrke på 6-8 m / sek., som noen ganger kan utvikle seg til en termisk storm med vindstyrke på opp til 20-30 m / sek over en periode på 10-30 min. Da er det å ta ned seilene og starte motoren om man er langt til sjøs. Tordenvær og lynnedslag er pålitelige frampek om at en truende "Nevera" er på vei. Barometeret gir også en god advarsel ved å synke som en stein. Denne vinden forekommer sjeldent, og er derfor som regel ikke et problem. Og om den først kommer, så er det som regel på høsten og vinteren. Den varer også heldigvis bare en kort stund.
Bølgehøyden er  på ca. 1 m i omlag 80% av tilfellene. Det blir sjeldent verre. Til kontrast kan f.eks. Jugo fremkalle 2.5 – 3 m høye bølger. Andre vinder som blåser kraftig, f.eks. Buran, skaper bare urolig sjø. 
Til slutt må det understrekes at Adriaterhavet er rangert blant verdens roligste hav, omgitt av Italia, Slovenia, Kroatia og Montenegro.

 

 

Tilbake...

Offshore-seiling i internasjonalt farvann samt havner utenfor Kroatias grenser

Det er svært viktig å vite at charterbåtenes seilingstillatelse bare gjelder på kroatisk territorium, og ikke utenfor landets grenser i nord, sør eller utenfor havgrensen (12 Nm fra nærmeste kyst). Disse grenseverdiene er vist tydelig i respektive sjøkart, samt i guiden "Adriatic Pilot". Fra Portoroz i nord (Istria-halvøya) til Bar i sør (nedenfor Dubrovnik).
Vil du likevel seiler i internasjonalt farvann, skal det være oppgitt ved bestilling av charterbåt, så alle de nødvendige avtaler med hensyn til forsikring og utklarering er i orden. Det er nemlig slik at om man forlater et land må utklarering gjøres for at innklarering skal være mulig i det landet man ankommer. En kryssing til Italia kan, med ideell vind, gjøres på en dag. Avstanden mellom Split og Pescara er 115 Nm og 125 Nm ved Ancona. Men selv om besøk til havner utenfor den dalmatiske øyene kan virke forlokkende bare for opplevelsen i seg selv, erfarer vi at våre kunder stort sett blir tilfredsstilt av Kroatia og dets utrolig vakre, unike skjærgård og tvert imot ønsker mer tid der. 

Tilbake...

Moderna marinor

Moderne marinaer
Langs den kroatiske kysten er det rundt 60 moderne, meget godt utstyrte marinaer. 
Men de er ikke billig å anvende for overnatting. Under 2009-sesongen koster en 38 ' seilbåt mellom 4-500 NOK per natt, avhengig av hvilken marina man velger. Til gjengjeld tilbys det bra kaier, dusj, toalett og vaskerom, ferskvann og strømuttak 220 V med EU-støpsel. (Vannslange og strømkabler finnes i charterbåten).
Når du ankommer marinaen, er det som regel noen som anviser plass. Man drar dit, og ankrer med akter mot kai. Dvs. man backer inn da kaiene er lave og moderne båter har badeplattform som gjør av- og påstigningen enkel. Man fester først en akterfortøyning, og får I retur en tynn line som etter noen meter blir til en kraftig stavfortøyning. Det sier seg selv at man fører den fremover og legger til slik at man har akter et stykke unna kai. 

Så, med hjelp av en akterfortøyning rundt en skotwinch, drar man båten inntil kaien. Husk å legge ut fendere mellom kai og akter. På den måten får du båten til å ligge strakt mellom fortøyningene og tilrettelegger for enkel av- og påstigning for alle.

Akterfortøyning blir gjort gjennom ringer på kaien, tilbake til egen båt.
Når forankring er klar, overlater man charterbåtens dokumentasjon til marinaens resepsjon, der de før avgang hentes mot resterende beløp av marinaavgiften. Dette er en garanti for at gjester ikke bare drar etter sitt besøk når man har benyttet seg av fasilitetene.
Så glem ikke å fylle ut dokumentene! Å seile uten dokumentasjon ombord kan være mye dyrere om du blir tatt i kontroll, noe som absolutt forekommer.
Alle marinaer og havnekontorer har oppslag med værutsiktene for 24/48/72 timer fremover.
Det anbefales å først og fremst benytte seg av naturhavner og bare gjøre korte besøk til marinaer for hygiene, tanke opp vann, og kanskje lagre opp med nødvendigheter. Et kort besøk koster mindre, og en naturhavn er utrolig mye vakrere, spesielt i høysesonger, enn å bli presset inn i en marina med alle europeiske nasjonaliteter.
Samtidig må det nevnes at besøk i de fleste havnebyer er avgiftsbelagt. Men dette kompenseres godt av de utrolig lave prisene på land. Alt er generelt veldig billig i forhold til Norge. 100/50 til Kroatiske. Eller mindre. God mat, godt øl og gode viner.

Tilbake...

Seilekompetanse

Fører- eller skipperbevis og VHF-sertifikat kreves for å leie båt i Kroatia. En besetningsliste skal fylles ut og sendes til oss 3 dager før avreise. Besetningslisten gjelder alle som er ombord, samt hvem som står til ansvar.
Er det uheldigvis slik at sertifikatet blir glemt hjemme, må du ta en kurs hos respektable havnekaptein, noe som kan ta både en og to dager, avhengi av når han har tid, og en eller to dager i havn når man har ferie er slett ikke gøy…
Og alkohol! Har det seg slik at skipperen ikke er i form til å kjøre, får ikke båten forlate havnen før han er i kjørbar tilstand. Vår representant har rett til å avvise gjester. En kjedelig regel, men for mye alkohol kan fort redusere evnen til å manøvrere båten, noe som påvirker en selv og andres sikkerhet. Minner om dette. 

Tilbake...

Innsjekking på charterbåten

Ankomstdatoen til marinaen kan avhenge av hvordan du kommer deg til Kroatia / Dalmatia og charterbåten. Med mindre annet er avtalt, noe som ikke lett lar seg gjøre, i hvert fall når det gjelder seilbåter i storsesongen, er det alltid avgang på lørdager. Om man ankommer marinaen noe før, kan man alltids benytte seg av hotell, om man ikke har husvogn, telt, eller velger å sove i friluft, noe som absolutt lar seg gjøre under sommersesongen.
Ved ankomst rapporterer man seg selv og sin besetning. I retur får man en inventarliste som man først går igjennom på egenhånd, for deretter å gå igjennom med en av våre representanter som samtidig instruerer om charterbåtens funksjoner.

Tilbake...

Depositum, etc.

Er alt som vist på inventarlisten undertegnes den, og depositum beregnes ut ifra forsikringens egenandel. Depositumet varierer, avhengig av hvilken båt du har valgt. Depositumet ordnes ved at en i marinapersonalet mottar en sjekk. Denne sjekken returneres ved tilbakelevering av charterbåten, forutsatt at ingen skade er forårsaket og at inventaret er intakt.
Mens skipperen arbeider med denne prosessen anbefales besetningen å gå i gang med innkjøp av nødvendige forsyninger. I hvert fall for de første dagene. Marinaen har en liten butikk (åpen hver dag i sesongen mellom 8-12 og 17-20) som har det som trengs. Husk at charterbåt ved utleie er tom, bortsett fra stekepanner, kasseroller, bestikk, 2 stk. håndklær, glass, porselen og lin. Derfor må du kjøpe toalettpapir, såpe, olje og eddik, osv. Hvis ikke du, etter å ha lest dette, tar med hjemmefra ... god idé!
Hvis du ikke allerede har ordnet med Kroatisk valuta, kan veksling gjøres I marinaens hovedresepsjon uten alt for store avgifter.
Hver charterbåt er utstyrt med en gummibåt. Hvis du ønsker en motor til denne, kan du få det mot en liten kostnad. Det samme gjelder spinnaker.
Til slutt, alt avhengig av hvor mange mannskaper som ankommer på samme dag, mottar dere seilingstillatelsen og besetningslisten.. Du kan nå velge å besøke marinaens utmerkede dusjfasiliteter og ganske anstendig restaurant ... eller å dra rett til sjøs.
Som en avslutning vil vi påminne om at båten seilingstillatelse / besetningsliste er verdifulle dokumenter og må ikke bli gjenglemt ved besøk i marinaer.
Ved retur av charterbåt skal seilingstillatelse følge med. Er det ikke det, så koster det er par tusen å få ett nytt. 

Tillbake...

Navigasjon og sjøkart

Navigasjon i Adriaterhavet og i skjærgårdene er lett. Selv en uerfaren orienterer seg lett i dagslys, takket være topografien og den utmerkede sikten. Dybder er det mye av og grunner få.
Ferdsel er utmerket i henhold til internasjonale regler. Alt er godt merket og ombord finner du et komplett sett med 29 sjøkart i målestokk 1: 100 000, i tillegg til boken "Adriatic Pilot" som beskriver hele den Dalmatiske kyststripen.
I tillegg er det navigasjonsredskaper, peilekompass (?), GPS, fart- og ekkolodd, vindhastighet og innfallsvinkel for seilbåter, osv.
Man kan selvfølgelig seile på måfå, men det er mer moro å planlegge en rute med hjelp av våre dyktige reiseledere. Før man kommer til Kroatia kan man på skrivebordsstadiet planlegge en rekke ulike turer.
Friferdsel gjelder fullt ut. Det er ingen restriksjoner iht. ilandstigning, og alle øyene er tilgjengelig. Og er det et unntak, så er det tydelig skiltet.

Tilbake...

Praktisk informasjon før, under og etter seiling

Erfaring viser at de som er godt forberedt får mest mulig ut av båtferien. Bortsett fra Croatia Yacht Charter med god erfaring med seiling langs den dalmatiske kysten og kroatisk fastland, kan det Kroatiske Turistbyrået, Jungfrugatan 24, 3tr. Sthlm tlf. 08-534 820 80 tilby flere brosjyrer om ønskelig ..
Den kroatiske befolkningen er som personer og humør ganske så like oss selv. I utgangspunktet kan de være litt reservert, men "løsner" raskere til vennlighet og imøtekommenhet enn nordmenn generelt. Engelsk og tysk fungerer svært godt.
Ta gjerne med egen kikkert da de om bord ikke er av spesielt god kvalitet. 

Tillbaka...

Lagring av nødvendigheter og drivstoff

Når du mottar båten er den fulltanket med vann og drivstoff. Hvis den ikke er det, noteres dette på inventarlisten. Imidlertid bør personen som står til ansvar for båten selv kontrollere oljenivået og kjølevesken. Dette er for å unngå problemer som kan oppstå på grunn av varme og fordampning, og for sin egen sikkerhet.. 


Ved retur skal båten være fulltanket. Under høysesongen er det lurt å tenke på at de fleste, med stor sikkerhet, kommer til stasjonen i siste minutt, og det er derfor lurt beregne god tid til å tanke opp, slik at leveringsfristen på båten ikke blir et problem. Planlegg tankingen, spesielt under høysesongen. Et lite tips er å tanke kvelden i forveien før man kommer tilbake til marinaen der at du skal returnere båten. Avstanden er normalt så kort at drivstoffmåleren som regel ikke er merkbart påvirket, men viser "full tank". Ingen problemer, ingen diskusjoner og ingen ventetid før retur. Volvopenta-motorene i seilbåtene er ikke spesielt bensinslukende i forhold til de ”tørste” motorbåtene. Forvent et drivstofforbruk på 3 til 6 liter pr time, avhengig av størrelsen 33' til 51'. Diesel kostet i oktober 2007, ca. 10 kr / liter. Hvis båten ikke er fulltanket ved levering blir det lagt til en serviceavgift på om lag 100Euro + tankningskostnaden. Drivstoff finnes ikke overalt, i utgangspunktet bare i og i nærheten av marinaer, med unntak av de havnene som ligger ute på øyene som i nødstilfelle kan benyttes. En liste over alle bensinstasjonene følger med i hver båt.
Nødvendigheter som mat, osv. er ikke noe problem. Utvalget er i dag veldig stort. De beste og billigste grønnsakene får man kjøpt på markeder om formiddagen. Hvis du vil ta med svenske kaffe bør du ta med kaffetrakter.
Apotek er tilgjengelig på stort sett alle større steder. Hver charterbåt har et medisinskap hvis ulykken skulle inntreffe, men ingen medikamenter.

Tilbake...

Reiseforsikring

Personforsikring er ikke inkludert i båtens forsikring.
En personlig reiseforsikring anbefales. Har du ikke allerede har forsikringsdekning, kan dette ordnes gjennom reisearrangøren.
Det føles tryggere på alle måter å ha en skikkelig forsikring når du er ute og reiser, uavhengig om uhellet inntreffer, eller ikke. 

Det er viktig å selv orientere seg om hva forsikringen dekker, ettersom det kan variere fra selskap til selskap, og fra år til år

Tilbake...

Omgivelser

Når man seiler i Kroatia/Dalmatia, er man i et land der friferdsel gjelder fullt ut. (se forrige kommentar). Fullstendig uberørte kystlinje som kroatene er veldig stolte av. Rent og vakkert. Ikke som enkelte andre middelhavsland med blottet søppelfyllinger og halvferdige bygninger i det uendelige. Selvfølgelig, viser vi samme omtanke og forståelse som i hjemlige farvann og bruker forseglede plastposer til søppel, er obs på brannfare som kan være et stort problem i vannfattige tider, og forlater steder slike man ønsker å finne dem når man kommer.
Tenk spesielt på at skandinaviske sjømenn har en høy status i disse farvannene. Både når det gjelder å manøvrere skip og legge til, og forhåpentligvis for god oppførsel

Tilbake...

Sjørapporter og værutsikter

Som nevnt tidligere, finnes det rapporter og værmeldinger i alle marinaer og større havner anslagsvis 24, 48 og 72 timer fremover. Hvis du ikke har besøkt en marine eller havnekaptein, kan du tune inn på VHF kanal 67 (Splits navigasjonsområde) som sender aktuell info på engelsk, tysk, italiensk og kroatisk hver halvtime. Dette oppdateres 5-6 ganger i døgnet.
Tilbake...

Retur av båten og utstyr

Når båten levers tilbake kontakter du marinaen. Det går også greit å ringe på forhånd. Sammen med den av våre representanter går man nøye gjennom inventarlisten og kontrollerer at alt utstyr er slik som det var da du mottok båten. I tillegg snorkler en av våre ansatte rundt båten for å kontrollere at båten ikke har gått på grunn. Båten skal, som nevnt tidligere, etterlates med full tank, ellers krediteres kunden etter hva bensinmåleren viser, og det er det kunden som taper på. Resterende brensel + et beløp for at utleieren tanker opp båten! Båten trenger ikke å vaskes, det inngår i leien, men båten skal levers i god stand. Båten skal også være ankommet marinaen senest fredag 18.00. Du kan også overnatte i båten til lørdag 09.00. Husk å kontrollere at ingen personlige eiendeler er glemt igjen, før båten forlates!
Tilbake...

Nød-og redningstjeneste

Ved nødsituasjon, kan omgivelsenes oppmerksomhet påkalles. Er det båter i nærheten kan man rope og veive med armene. Er ikke andre nærme nok til å høre dere finnes det nødbluss og raketter i båten. Båtens VHF radio kan også brukes for å opplyse om båtens navn og posisjon og skadens natur. Men før du går så langt som å bruke de metodene som er nevnt ovenfor, bør du først vurdere hvor mye hjelp som trengs. Kan dere komme dere til land på egenhånd, så er det selvfølgelig det beste. Å formidle informasjon og få hjelp via VHF kan enkelte ganger dessverre ta litt tid, kanskje pga. språk og missforståelser. I denne sammenheng skal det nevnes at Kroatia har en veldig effektiv kystvernsorganisasjon, med enheter vel fordelt langs hele kystlinjen for å bistå med hjelp om nødvendig. Ikke bare raske båter, men også helikopter og sjøfly er der for å bistå om en ulykke inntreffer.
I en nødsituasjon benyttes generelt kanal 16 på VHF. Om MAY DAY ropes, og all annen kommunikasjonstrafikk stopper, skal først båtens navn og posisjon angis, deretter skadens omfang. Selv personer med VHF-sertifikater kan i en stresset situasjon glemme dette i praksis, noe som kan gjøre nødanrop utydlige. VHF radioen om bord, har snarvei til kanal 16 og 2-kanals overvåking.
Kroatias kyst og øyer tilbyr trygg seiling med en remse av øyer før havet begynner. Godkjente redningsvester og sikkerhetsseler finnes om bord for hele besetningen. Flytevester til barn er tilgjengelig, men kun om du melder ifra om dette på forhånd. Det er sikrest å ta med egne vester som man vet passer.


Tilbake...

Kläder, "solskyddsfaktor", hygien

Beroende på när man seglar planeras vad som medtages. Är det under våren kan kvällarna vara kyliga och tröja och vindjacka komma väl till användning när solen gått ner.
Men, vad som är oerhört viktigt är ett bra solskydd med hög faktor. Tunn tröja med ”turtle neck”, långa armar samt keps. Under särskilt april-maj-juni är solen otroligt stark. Se upp med detta. Sitter man och seglar och svalkas av vinden är det lätt hänt att man bränner upp sig!!!

Generellt gäller att bara bomullskläder är att föredra under solen då de andas rätt. F.ö. shorts såväl som lätta långbyxor, bomullssockor o.s.v.. En regnjacka och kanske för säkerhets skull ett helt regnställ per båtbesättning. Det kan ju faktiskt regna här också och vid en kort skur kan alla gå under däck förutom den som står till rors. Och är man förberedd blir det inget regn….

Seglarskor minst två par och kanske även ett par badskor. Sjöborrarna kan orsaka ett kraftigt lidande under ett par dagar.

Badlakan är ett måste inte minst när man solar på däck insmord med sololja. Det är lätt att halka med bara fötter och halkipar och knapar gör ont. Ombord finnes filtar, kuddar och sänglinne. Men inga handdukar förutom köksdito.

Duschar finnes i varje toalettutrymme men bättre är, för allas trevnad, att använda duschen på badplattformen. Eller på marinorna.

Kroatien är inget vattenfattigt land. Kranvatten kan väl drickas men bakteriefloran är för den känslige annorlunda och kan orsaka problem. Under de varmaste sommarmånaderna rekommenderas absolut vatten på flaska. Båtens färskvattentank kan väl användas till kaffevatten och matlagning i övrigt.

Och till sist. Det är ej nödvändigt med någon injektion för att fara ner och segla I Adriatiska havet. Vet man med sig att det brukar bli magproblem så är en gammaglobulininjektion kanske bra.
Tillbaka...