Flyreisevilkår

Følgende vilkår regulerer avtaleforholdet mellom Croatia Yacht Club AB (heretter “CYC”), og bookingansvarlig for flybestilling. Avtalen gjelder fra og med 18. desember 2014.

1. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Booking av flybilletter er en gruppebooking der den bookingansvarlige er den som har ansvar for kontakten med CYC. Den bookingansvarlige har ansvar for betalingen og at all informasjonen formidles til de øvrige reisende. Betaling skal utføres av den bookingansvarlige eller av en annen person på den bookingansvarliges ansvar. Alle endringer, samt eventuell avbestilling må skje av den bookingansvarlige.

2. BOOKING

2.1. BESTILLING

Under følger våre regler for bestillinger via Croatia Yacht Club

2.1.1 ORDINÆRE FLYBILLETTER

CYC er en formidler av produkter fra flyselskapet SAS. CYC tilbyr online booking av flybilletter lørdag - lørdag fra STOCKHOLM, GØTEBORG med Split som eneste destinasjon. CYC har en dynamisk prissetting på sin online booking som tilpasses etter tilgang og etterspørsel. Disse online bookingene går det også an å booke via telefon eller epost.

2.1.2 SPESIALBOOKEDE FLYBILLETTER

Dersom bookingansvarlig skulle ha noen spørsmål angående flybilletter eller bestillingen av flybilletter som CYC ikke tilbyr på sin online booking, ber vi dere kontakte CYC via epost eller telefon. CYC returnerer med prislister og plassmuligheter så fort som mulig. Det er den bookingansvarliges plikt å umiddelbart ved bestilling gi CYC korrekte navn og kontaktinformasjon om ikke annet informasjon er gitt av CYC. (I kraft av ledd 5.) Om du bekrefter en flybooking ved et tidspunkt når CYC ikke har mulighet til å skrive ut dine billetter, forbeholder CYC seg retten til å komme med en prishøyning av flybilletten eller å nekte den bookingansvarlige flybilletten dersom plassen er tatt. Dette vil du informeres om så fort som mulig. 
Dersom bookingansvarlig godkjenner en flybooking av CYC som, i henhold til avsnittet over, kreves bookingansvarlig å betale den fullstendige summen for flybillettene umiddelbart. I disse tilfellene blir bookingansvarlig informert om dette i det bookingen skjer. CYC tar ikke ansvar for mulige plassendringer eller prishøyning av flybillettene som skjer under tiden den bookingansvarlige betaler inn beløpet.
CYC tar forbehold om tekniske problemer og prisendringer som ligger utenfor vår kontroll, og forbeholder oss retten til innen 24 timer på hverdager å kontakte den reisende for eventuelle endringer av den gjennomførte booking. I tilfeller der penger har blitt belastet på kort eller bankkonto, kan det ta opp til 5 virkedager innen pengene er kommet tilbake på konto. Merk at dette er bankens regler og ikke noe vi kan påvirke. Ved booking i helg eller helligdager har vi rett til å returnere beløpet neste virkedag.

2.2. BETALING OG BOOKING


Etter at betalingen av registreringsavgiften er påbegynt er bookingen bindende og registreringsavgiften skal være fullt betalt innen 4 dager, Bookingansvarlig skal omgående kontrollere all informasjonen som står på fakturaen/bekreftelsen og kontakte CYC uten forsinkelse om noe skulle være feil.
Dersom den reisende ved registreringen fikk utsatt registreringsavgiften skal dette fremkomme på bookingbekreftelsen med detaljer om siste betalingsdato. Registreringen er likevel bindende for passasjeren.
Senest 4 dager etter at bookingen er bekreftet av CYC skal en registreringsavgift betales. Den endelige betalingen skal CYC motta senest 40 dager før avreise. Betalingen skal skje ved bookingsjef eller av en annen person på den bookingansvarliges ansvar.
Om den reisende ikke betaler reisens pris i samsvar med den over, har CYC rett til å heve avtalen og beholde registreringsavgiften.

3. BARN UNDER 2 ÅR – INFANT

Barn under 2 år kan plasseres på fanget til en voksen og reise uten å ha et eget sete. Disse regnes da som “infant”. Prisen for barn som reisen på en voksens fang er 500kr T/R.CYC forbeholder seg retten til å nekte ombordstigning om det viser seg at det er gitt feilaktige opplysninger om barnets alder i registreringen. Om barnet fyller 2 år før returreisen må det betales en billett for den delen av reisen.

4. OMBOOKING

For ombooking av flybilletter gjelder flyselskapets vilkår, hvilket betyr at det oftest ikke er mulig å gjøre om på bookingen av flybilletten.

4.1 Navnendring

Skulle bookingansvarlig oppdage feilstavelser etter at han fikk sin flybillett er det bookingansvarliges ansvar å straks varsle CYC om feilen slik at en korrigering kan skje. Ved navnendringer av flybilletter gjelder flyselskapets vilkår, hvilket betyr at en endring ikke alltid er mulig. Dersom bookingansvarlig endrer eller kompletterer flybillettene etter at de er mottatt er ikke CYC ansvarlig for eventuelle kostnader som påløper i forbindelse med korreksjon.
For navnendringer/om-booking gjelder flyselskapets vilkår. Uavhengig av disse reglene har CYC rett til å kreve et gebyr på 300kr. Navnendringer skal alltid skje via telefon: +46 31 71 17 202 eller epost: info@croatiayachtclub.se
Regler for når alle data (i kraft av punkt 5.) må være hos CYC, finner den bookingansvarlige i reiseinformasjonen som mottas ca. 40 dager før avreise. Dette skal skje med mindre bookingansvarlig får annen informasjon av CYC ved bestillingen.

5. KONTAKTINFORMASJON

Bookingansvarlig skal oppgi følgende informasjon til CYC:

  • Fornavn og etternavn på samtlige reisende. Navnet skal skrives slik som det oppgis i passet.
  • Personnummer på barn under 12 år (også spedbarn)
  • Ett mobilnummer
  • Én e-postadresse

Bookingansvarlig må oppgi en rett e-postadresse til CYC og om det det skjer trengs endringer i kontaktinformasjonen før reisen, men også under reise, må dette oppgis. Bookingansvarlig skal kontrollere at samtlige av de ovennevnte navnene er korrekte og at det sendes til CYC innen tidsrammen som kommer frem i reiseinformasjonen eller direkte ved bookingen, hvis det angis. Reisedokumentene leveres til den e-postadressen som er angitt ved bookingen og skal være mottatt ca. 14 dager før avreise. Viktig! Som kunde er det ditt ansvar å kontrollere at har mottatt reisedokumentene innenfor denne tidsrammen. Det er din plikt som reisende å kontrollere at du har gyldige reisedokumenter.

6. AVBESTILLING

Alle endringer og en eventuell avbestilling må skje skriftlig av den bookingansvarlige. Kanselleringen av reisen ansees å ha skjedd på det tidspunkt når CYC har mottatt den. Om bookingansvarlig velger å avbestille flybillettene sine må CYC umiddelbart meddeles om dette skriftlig. Du kan ikke avbestille en betalt reise via vår hjemmeside, det kan kun gjøres via en av våre selgere. Om du ikke benytter deg av avreisen (“No-show”) er det viktig at du meddeler CYC om dette slik at ikke hjemreisen automatisk blir avbestilt. Ingen tilbakebetaling er mulig. Om du ikke er på rett sted til rett id eller velger å ikke benytte deg av hele eller deler av billetten er det ikke mulig med noen tilbakebetaling. CYC er da berettiget et avbestillingsgebyr som angitt nedenfor (6.1 og 6.2)

6.1. Ordinære flybilletter
  • Ved avbestilling tidligere enn 40 dager før avreise skal den reisende betale registreringsavgiften.
  • Ved avbestilling 39-0 dager før avreise skal den reisende betale 100% av prisen for flybillettene.
6.2. Spesialbestilte flybilletter

Ved avbestilling gjelder flyselskapets vilkår. Dersom bookingansvarlig ikke ber om en avbestillingsforsikring er det ikke mulig med noen tilbakebetaling ved avbestilling.

7. BAGASJE

Informasjon om den tillatte vekten av innsjekket bagasje står i bestillingsbekreftelsen. Det er den reisendes ansvar å gjøre seg kjent med regler og vilkår for bagasje på det flyet man skal reise med. For eksakt informasjon om bagasje på din reise henviser vi til flyselskapets egne regler og bestemmelser som finnes på det respektive flyselskaps hjemmeside. Bagasje kan komme på avveie eller skades. En skriftlig melding på et skjema fylles ut direkte på flyplassen. CYC tar ikke ansvar for eventuelle skader som kan oppstå på bagasje og spesialbagasje, som f.eks. rullestoler eller barnevogner. En kopi av meldingen bør sees på som et verdifullt dokument om skaden skulle føre til et forsikringskrav. CYC er ikke ansvarlig for medisiner, eventuelle verdisaker som kameraer, kontanter, smykker osv, som er i den innsjekkede bagasjen. Noen flyselskaper tilbyr en spesiell forsikring for tyveriutsatte gjenstander. En slik spesiell erklæring skal da gjøres direkte til flyselskapet ved innsjekking.

8. PRISER

Prisene inkluderer skatter og avgifter som er kjente ved tidspunktet hvor bestillingen ble gjort og inngår i billetten. Ved en eventuell mellomlanding kan en transfer-kostnad oppstå som ikke inngår i den reisendes pris. Overnatting inngår ikke. Om det på eller i nærheten av ditt reisemål inntreffer en miljøkatastrofe, krigshandling, streik eller annen inngripende hendelse som gjør at den planlagte reisen ikke kan gjennomføres, kan ikke CYC holdes ansvarlig for dette. CYC reserverer seg mot eventuelle pris- og billettendringer fra flyselskapet. Modifikasjoner av ovennevnte type kan føre til at pris eller siste betalingsdato endres eller at det ikke går an å sluttføre bookingen. CYC har full rett til å komme tilbake innen 24 timer fra bekreftelse/betaling om noe endres med bookingen som kan påvirke pris eller annet. CYC har rett til å kreve den eventuelt nye prisen som da skulle oppstå.

9. PASS, VISUM OG VAKSINER

Som reisende er du selv ansvarlig for å ha gyldig pass og andra eventuelle dokumenter som er påkrevd. Bookingansvarlig skal ved bookingen opplyse CYC om nasjonalitet, hvorvidt du har et norsk eller utenlandsk pass, og eventuelt dobbelt statsborgerskap, slik at CYC kan utføre sin plikt og informere om eventuelle pass- og visumkrav. CYCs plikt til å informere om pass- og visumkrav gjelder kun i forhold til EØS-borgere. CYCs plikt til å informere om hva som er sant for pass og visum gjelder bare for borgere fra land innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet(EØS). Dersom den reisende ikke er en borger fra et land innen denne avtalen så er den reisende selv ansvarlig for å finne ut hva som gjelder i spørsmål om pass og visum.

9.1. REISEFORSIKRING

CYC anbefaler alle som reiser til utlandet å ha en form for reiseforsikring som beskyttelse mot uforutsette hendelser. Den som har tegnet en boligforsikring har en grunnbeskyttelse. Kontrollér derfor din egen boligforsikring eller ta ut en egen forsikring.

10. FLYTIDER/TIDTABELLSENDRINGER

Alle angitte flytider er foreløpige, dette gjelder også de tider som er i bekreftelsen på bookingen. Det er Bestillers og den reisendes ansvar å sette seg inn i de gjeldene reglene for transport, som hvert flyselskap har på sine hjemmesider.
Som reisende er du ansvarlig for å kontrollere dine flydetaljer, både for ut- og hjemreisen, ved å logge inn med bookingnummer og etternavn på www.checkmytrip.com
Vi reserverer oss fra ansvar for alle eventuelle endringer og innstilte fly.
Flyselskapet har rett til å gjøre endringer i bookingen innen 24 timer etter at bookingen er gjennomført. Om det skulle bli en endring i pris forbeholder CYC seg retten til å komme tilbake med en prishøyning eller om du foretrekker, en tilbakebetaling. Dette informeres du om innen 24 timer eller neste arbeidsdag etter bookingen er gjort. 
Spedbarn (infant) er barn som (før reisens avslutning) ikke enda har fylt 2 år.
CYC tar ikke ansvar for feilaktig informasjon gitt av flyselskapet når det gjelder eventuelle mellomlandinger eller fly en har mistet på grunn av tidstabellendringer. CYC tar ikke ansvar for tapte forbindelser med fly eller med andre flyselskap/transportmidler i forbindelse med endringer i tidsplanen, kansellerte eller forsinkede flyvninger.
Dersom den reisende lider skade, skal krav rettes direkte til flyselskapet. En endring i tidsplanen er ikke kvalifisert for prisavslag, erstatning på tur, erstatning eller annen kompensasjon fra CYC.
I tilfelle du ønsker å klage om noe som skjedde i forbindelse med transport, for eksempel tapt bagasje, kansellerte fly eller andre forhold utenfor CYCs kontroll, skal denne klagen umiddelbart sendes til det aktuelle transportselskapet. CYC er ikke ansvarlig for disse klagene.
Om flyselskapet innstiller din flyreise, men tilbyr deg å velge mellom en alternativ flyreise eller avbestilling, så følger CYC flyselskapets retningslinjer vedrørende avbestillingsgebyrer
Dersom det blir en endring i tidsplanen vil du normalt informeres om dette med en gang via en epost som inneholder de nye tidene. Den sendes til den e-postadressen som ble angitt ved bookingen. Som reisende bør du derfor ofte sjekke om du har mottatt epost.
CYC er ikke ansvarlig for epost som ikke kommer fra til mottakeren (eksempelvis pga. et spamfilter).

11. TRYKKFEIL

CYC reserverer seg for trykk- og korrekturfeil i katalogen og på hjemmesiden.